Nya året och hur 2017 har varit. The New year and how 2017 has been

Först ville jag tala om att jag härefter kommer att blogga både på svenska och engelska då jag har följare runt om i världen och därför tycker att det inte är mer än rätt att alla får ta del av min och Quintens resa.
 
 
 
First i wanted to tell you guys that from now on i will be blogging in both swedish in english, because i do have followers around the world and therefor i think its fair that everyone gets to listen and take a part of mine and Quintens journey.
 

 
Nya Året :
Jag och Quinten ser fram emot det nya året och nya möjligheter. Äntligen har han fått sitt identitetskort så att han kan söka arbete. Vi flyttar snart också vilket känns enormt kul då det betyder att vi äntligen kan få ha katt. Och få mer stöd i det vi faktiskt behöver stöd i. Plus att lägenheten vi bor i nu är fruktansvärd och enligt hyresvärden så ska tydligen inte lägenheter man hyr via socialen prioriteras. Den här lägenheten har nog allt en lägenhet inte ska ha. Vattenläckor i väggar och tak. Duvor som skiter ner balkongen. Lådor med hål i som gör att alla rena bestick hamnar på golvet. Fuktskadade uppsvällna fönster och balkong som gör att det inte går att stänga och nu under vinterhalvåret blir väldigt kallt. Nu har jag dock köpt en värmefläkt men det känns som att den ger mig mer onytta än nytta då jag blivit sjuk fömodligen av att den står på och blir avstängd så det blir stora temperaturförändringar.
 
 
 
The New Year :
Me and Quinten look forward towards the new year and the new possibilitys that comes with it. Finally Quinten got his identitycard so that he can look for work. We´re moving to a new appartment soon wich feels extremely fun because it means that we finally can have a cat. And get more support in what we actually need support in. Plus that the appartment we live in now is terrible and according to the landlord an appartment rented through the social workers should not be prioritated. This appartment probably have everything an appartment shouldn´t have. Waterleaks in the walls and roof. Pidgeons that poop all over the balcony. Drawers with holes in them so the forks and knives falls on the floor. Moisture damage wich has made the windows and balcony door swollen so that they dont close properly and now during winter it gets really cold in here. Now ive finally bought a heater but it feels like it gives me more problems then it gives me benefits, ive found myself sick more often now probably becuase it stands turned on and when it gets to hot it gets turned off so it makes big temperature changes.
 

 
 
 
2017:
2017 har för mig varit ett fruktansvärt år. Jag har fått ta till olagligheter för att jag och Quinten skulle klara oss. Jag har förlorat två av dom som jag trodde var mina bästa vänner men det visade sig sedan att så länge jag hade något att ge så var det helt okej att umgås. Jag fick dock aldrig något tillbaka ur relationerna. Det som känts tråkigt för mig är att dessa vänner hade jag känt och umgåtts med sedan året 2000. Vi har inte haft många bråk. Men har i efterhand fått höra väldigt mycket ont bakom min rygg. Jag sitter och funderar väldigt underliga tankar just nu måste jag säga. Jag tänker nämligen på hur man ska säga saker till andra på rätt sätt. Vilket kan vara en väldigt komplicerat fråga. Vissa säger "du kan säga allting till mig utan att oroa dig. jag tar saker på ett bra sätt" sedan när det väl kommer till kritan så blir dom arga och förnärmade när man säger något. Vissa tar det man säger på ett bra sätt och har också förmågan att kunna diskutera saker med en och motivera varför dom gör som dom gör. Och vissa personer man säger saker till stänger av helt och blir förbannade. Jag tycker därför det blir enormt svårt att bete mig runt andra människor. Jag förlorade även min närmsta vännina på grund av detta. Sen om det beror på att jag föddes med drag av ett handikapp som gör det svårare att tolka andra människor. Eller om det är svårt för alla, det vet jag inte. När det gäller mig så anser jag att om jag gör något eller om mina barn gör något som andra människor skulle kunna tolka som konstigt, annorlunda eller om det skulle vara en hälsorisk bara att jag själv inte är medveten om det. Då skulle jag föredra om min närmsta vän då talade om för mig hur hon såg situationen och jag skulle inte bli arg över detta. För jag hade ju förstått att det var omtanke och inte mobbning. Nej 2017 är ett år jag vill lämna bakom mig och nu är det dags att ta nya tag och se framåt.
 
 
 
2017:
2017 has been a horrible year for me. I had to go the criminal way to make sure that me and Quinten made it with food and didnt starve. Ive lost two of the persons who i thought was my best friends and later showed that as long as i had things or currency to give them it was fine to hang out. Although in the end i never got anything back from these relations. What was the most sad for me is that these friends ive known and hung out with since the year of 2000. We didn´t have many fights during these years. But after ive heard very much bad things that has been said by these girls behind my back. I must say that right now im sitting here thinking very strange thoughts. Im thinking about how to say things to other people correctly. Wich can be a very complicated question. Some people say " you can tell me everything, no worries! I take things on good terms" And then when it comes to it they get angry and offended when your bother saying it. Some people take it in a good way and also have the capability to discuss things with u and motivate why they do it like they do. And some people you say things turns off completely and get pissed off. I therefor think its really hard to act around other people. I lost my closest friend thanks to this. I don´t know if its because i was born with traits of a handicapp and that´s what makes it harder for me to interpret other people, or if its hard for everyone. When it comes to me i think that if i do something wrong or if my children does something wrong that other people could interpret as strange, different or maybe if it was a health hazard that i wasn´t aware about. Then i would prefer if my closest friend told me how she looked upon the situation and i would not get mad about this, i would have understood that it was consideration not bullying. No 2017 is a year i wanna leave behind me. Now its time to look forward and take new steps.
 
1 Anonym:

skriven

Vart ska ni flytta? 🙂Tråkigt med vännerna. 😔Men de som inte ger positiv energi är bara onödiga att ha omkring sig.

Svar: Vi flyttar inom staden bara men till en bättre lägenhet där vi får mer möjligheter. Vi får ha husdjur vi får ha tvättmaskin och diskmaskin osv. Lite saker för att lätta upp vardagen helt enkelt :)
Jessica

2 Anonym:

skriven

Åh vad skönt ändå 🙂 man får se de positiva😊

Svar: Ja verkligen :) Visst är det så ! :D
Jessica

Kommentera här: